ИМКО-3" СД

Всички програми в този сайт могат да се ползват само от структурите на МЗХ и фирмите поддържащи КВС с действащи договори!

                                         За контакти GSM  0878727396 и e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@abv.bg 

             Електронната поща  imko3@dir.bg  не  работи!
             Моля изпращайте писма само на imko3@mail.bg  и  imko3@abv.bg

             НОВИ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за ползване на земеделски земи от декларации по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.  Променени на 21.06.2020 г.  за  2020/2021  стопанска  година.

 

              ОПИСАНИЕ на ПРОМЕНЕН на 07.08.2022 г. ЕДИНЕН ФОРМАТ  за предаване на данни от ОСЗ на заинтересованите лица за изготвяне на   доброволни споразумения .  


              ОПИСАНИЕ на ЕДИНЕН ФОРМАТ за предаване на данни за изготвени доброволни споразумения в ОСЗ.

 

      От таблицата по-долу могат да се вземат с  цел  актуализиране  програмите, разработени от "ИМКО-3" СД, които се използват от общинските служби по земеделие, областните дирекции "Земеделие", Министерство на земеделието  и от фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост в извънселищните територии /КВС/.
 Вземете от тук
:

 

Система

Описание

От дата

  FERMA

Интегрирана информационна с-ма  "ФЕРМА" (FERMA Win) под Windows - Регистри на земеделски земи и гори, Регистър  договори,   Регистри за ползване на земеделски земи  - версия  1.3.15 от 12.07.2024 г.  

     Версия 1.3.15 е предназначена за седмо официално, пълно, ранкирано предаване в МЗХ на данни за правни основания за ползването на земеделските имоти за кампания 2024 г. Информацията ще се ползва от с-ма ИСАК на ДФЗ . Указания за деня, срока и начина на предаване ще получите от МЗХ. Прочетете указанията за версията.

         Взема се FERMA_Update.exe и се инсталира в папката, където е инсталирана версия 1.0.0. Ако не е инсталирана версия 1.0.0 с FERMA_Full.exe трябва да се инсталира първа!!!

 
12
.07.2024
  17:30 ч.

RIPP

Регистър на имоти с промяна на предназначението – версия 2.0.6
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

07.06.2022

DPF

Регистьр на държавния поземлен фонд (ДПФ) - версия 1.1.43 от 18.07.2023 г.
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

            Версия 1.1.43 е предназначена за ново изготвяне на статистика за ДПФ по обобщени НТП общо за ОДЗ. Прочетете новостите за версията.

18.07.2023

FRZPK

Регистър на зем. земи и гори /за ОСЗ/ - версия 15.2 от 07.06.2024

Във версия 15.2 от 07.06.2024 г.  е актуализиран списъка на служителите на МЗХ и ОДЗ оторизирани да подписват решения на ОСЗ в съответствие със заповед РД 46-178 от 29.05.2024 г.  на Министъра на ЗХ.

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.

Качената инсталация на 03.05.2024 г. касае само ОСЗ Правец.

03.07.2024
1
8:00 ч.

FRZ

Регистър зем.земи и гори за фирма - версия 10.7 от  03.07.2018 г.  

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.

Дата 27.03.2024 г. касае фирма:   "ГЛОБАЛ ГЕО“  ЕООД

27.03.2024
17:00 ч.

FERMAO

Ферма - Обезщетения - версия 5.7 от 07.06.2024 г.

Във версия 5.7 от 07.06.2024 г.  е актуализиран списъка на служителите на МЗХ и ОДЗ оторизирани да подписват решения на ОСЗ в съответствие със заповед РД 46-178 от 29.05.2024 г.  на Министъра на ЗХ.

С версия 5.5 от 07.04.2023 г.  е дадена възможност да се създават преписки  по чл.17, ал.8 ЗСПЗЗ/чл.53б, ал.5 ЗКИР със заявител - юридическо лице.

Прочетете новостите за версиите.  

07.06.2024

FOZ

Ферма-Оземляване - версия 4.1  

13.07.2017

FERMA3

Ферма III - Преписки по ЗСПЗЗ - версия 5.2 от 17.05.2017 г. 

Програмата качена на 19.12.2023 г.  е съобразена със заповеди  на Министьра на земеделието и храните,  за достъп до програма FERMA3 само на  двама  служители за всяка ОСЗ и офис.  Заповед РД09-1209/24.11.2023 г. касае ОДЗ Ловеч, РД09-1179/16.11.2023 г. касае ОДЗ Кърджали, РД09-1178/16.11.2023 г. касае ОДЗ Сливен и РД09-1208/24.11.2023 г. касае ОДЗ София  област.

Програмата качена на 19.03.2024 г. е съобразена със заповед РД09-198 /01.03.2024 г., която касае само ОДЗ Разград

19.03.2024
1
7:00 ч.

FERMAR

Ферма - Регистър на имоти и собственици - версия 2.1 

17.05.2017

FPG

Преписки за гори и земи от ГФ и регистър на гори и ЗГФ - в. 4.1  

17.05.2017

FGF

Тест на данни за гори и земи от ГФ - версия 1.0

25.10.2002

CYRHP

Фонтове и програма за кирилизация на лазерни принтери HP

12.04.2010

ZEM 2.0

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM -Единен Формат - версия 2.0)

22.12.2003

ZEM 3.02

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.02)

28.03.2013

ZEM 3.03

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.03)

28.03.2013

HASP

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

28.02.2012

SDI

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

23.07.2007

SDI_W7

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС) за Windows 7

18.07.2011

FERMASYS

Настройки на компютър под WindowsXP за работа на програмите от система ФЕРМА в ОСЗ

06.12.2007

 
       Указания за инсталирането и експлоатацията на тези програмни системи можете да получите на GSM 0878727396, e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@abv.bg