За да инсталирате новости за "Регистър на имоти с променено предназначение" /RIPP/ за ОДЗ, трябва:

1. Да вземете файл RIPP_Update.EXE от тази страница и да го стартирате през Windows.

2. Този файл съдържа САМО програмата RIPP.EXE и с него може да се прави САМО ОБНОВЯВАНЕ /Update/ на програмата в съществуваща папка
    /директория/.

3. За ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на регистъра на нов компютър е необходимо да се направи първоначална инсталация от CD предоставено от ИМКО-3 и след  това да се изпълни файла RIPP_Update.EXE от тази страница.

 

Вземете от тук RIPP_Update.exe