За да инсталирате програма FOZ през Windows, трябва:

1. Да вземете файл SpFOZ.EXE от тази страница и да стартирате SpFOZ.EXE  през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.
 

Вземете от тук SpFOZ.EXE