УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат (ЕФ) по чл. 69, ал. 1 ППЗСПЗЗ за 2020/2021 стопанска година

         Указанията за създаване на файлове в  единен формат с данни от ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 69, ал. 1 ППЗСПЗЗ се намират във файл EF_DEKLARACIA_69.doc и можете да го свалите като кликнете с мишката върху него.  Примерна таблица (мострен файл)  за Excel е дадена във файл D69_XXXXX_YYYYYYYYYY.XLS. Можете да го свалите като кликнете с мишката върху него. След  това  без да променяте  полетата  можета да го попълните  с Вашите  конкретни данни  като спазвате указанията. Накрая  трябва да преименувате файла като  замените  XXXXX с ЕКАТТЕ  на  землището, за което е декларацията, а  YYYYYYYYYY  с  ЕГН на декларатора, ако е физическо лице, с ЕИК, ако е юридическо лице или с ЛНЧ, ако е чуждестранно физическо лице.  

 

      УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат (ЕФ) по чл. 70, ал. 1 ППЗСПЗЗ за 2020/2021 стопанска година

        Указанията за създаване на файлове в  единен формат с данни от ЗАЯВЛЕНИЯ по чл. 70, ал. 1 ППЗСПЗЗ се намират във файл EF_ZAIAVLENIE_70.doc. Примерна таблица (мострен файл) за Excel е дадена във файл Z70_XXXXX_YYYYYYYYYY.XLS. Можете да го свалите като кликнете с мишката върху него. След  това  без да променяте  полетата  можета да го попълните  с Вашите  конкретни данни  като спазвате указанията. Накрая  трябва да преименувате файла като  замените  XXXXX с ЕКАТТЕ  на  землището, за което е заявлението, а  YYYYYYYYYY  с  ЕГН на декларатора, ако е физическо лице, с ЕИК, ако е юридическо лице или с ЛНЧ, ако е чуждестранно физическо лице. 


           УКАЗАНИЯТА И ТАБЛИЦИТЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С  ОБРАЗЦИТЕ НА МЗХГ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2013/2014 ГОДИНА, КОИТО НЕ СА ПРОМЕНЯНИ ДО СЕГА .