За да инсталирате програма FermaR през Windows, трябва:
1. Да вземете файл SpFermaR.EXE от тази страница и да стартирате SpFermaR.EXE  през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.
 
Вземете от тук SpFermaR.EXE