ОПИСАНИЕ

  на единня формат за предаване на данни от ОСЗ на заинтересовани лица за изготвяне на споразумения

Описанието на единия формат, в който се изготвят данни по землища за заявления по чл.70, декларации по чл.69, договори, SHP с графика на землището и DBF с правни основания за всички имоти в землището от инф. система FERMA 
се намират във файл EF_SPORAZUMENIE.doc.