ОПИСАНИЕ
 

на единен формат за предаване на данни за изготвени доброволни споразумения в ОСЗ.

1. Описание на единния формат за предаване на доброволни споразумения в ОСЗ  се намира във файл:  

 

FORMAT_SPORAZUMENIA.doc.