За да инсталирате програма FGF, трябва:
1. Да вземете файл FGFI.EXE от тази страница в празна директория на твърдия диск.
2. Да поставите форматирана, без лоши сектори,  дискета във флопи-дисковото устройство (А:).
3. Да стартирате файла FGFI.EXE през DOS Prompt чрез командата:
       FGFI A:
Тази команда създава дискета за инсталиране на програмата, която може да се използва по известния досега начин
       A:INSTALL FGF
       A:INSTALL2 FGF
ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!
 
            1. Обърнете внимание, че ако стартирате гореописания файл без да укажете дисково устройство, няма да се създаде инсталационна дискета за програмата.
            2. Не трябва да се разархивират файловете от тази страница в една директория и след това да се копират на дискета. Това ще доведе до създаване на неработоспособни дискета и програми.
 
Вземете от тук FGFI.EXE