За да инсталирате първовоначално „ФЕРМА под Windows“ версия 1.0.0, трябва:

1.      Да вземете файл FERMA_Full.EXE от тази страница и да го стартирате през Windowsот страницата, която ще се отвори трябва да изберете Download.

2.      Да свалите и следвате, указанията в „Ръководство за инсталация на „Ферма под Windows“.

3.      Да свалите и се запознаете с основните положения от "Въведение в системата"

 

Вземете от тук FERMA_Full.exe

 Ръководство за инсталация
Въведение в системата

 

За да инсталирате следващи версии на "ФЕРМА под Windows“, трябва:

1. Да вземете файл FERMA_Update.EXE от тази страница и да го стартирате през Windows.

2. Този файл съдържа САМО програмата FERMA.EXE и с него може да се прави САМО ОБНОВЯВАНЕ /Update/ на програмата в съществуваща папка  /директория/, в която е инсталирана версия 1.0.0.

 

Вземете от тук FERMA_Update.exe