За да инсталирате програма FPG през Windows, трябва:

1. Да вземете файл SpFPG.EXE от тази страница и да стартирате SpFPG.EXE  през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.
 

Вземете от тук SpFPG.EXE