За да инсталирате програма FRZ през Windows, трябва:

1. Да вземете файл SpFRZ.EXE от тази страница и да стартирате SpFRZ.EXE  през Windows. 

2. Този файл съдържа цялата необходима информация и с него може да се прави ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на програмата в съществуваща и/или в празна
     директория.


Вземете от тук SpFRZ.EXE

 


Номенклатурен файл на системата

             

Вземете от тук 10000.NOM