За да инсталирате новости за "Регистър на държавния поземлен фонд" /DPF/ за ОДЗ, трябва:

1. Да вземете файл DPF_Update.EXE от тази страница и да го стартирате през Windows.

2. Този файл съдържа САМО програмата DPF.EXE и с него може да се прави САМО ОБНОВЯВАНЕ /Update/ на програмата в съществуваща папка
    /директория/.

3. За ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на регистъра на нов компютър е необходимо да се направи първоначална инсталация от CD предоставено от ИМКО-3 и след  това да се изпълни файла DPF_Update.EXE от тази страница.

 

Вземете от тук DPF_Update.EXE

 


4.
Ръководство за  системата е във файл DPF_Manuel.PDF, който можете да свалите от връзката по-долу :

 

 

DPF_Manual.PDF