За да инсталирате програма FermaO през Windows, трябва:

 

1. Да вземете файл SpFermaO.EXE от тази страница и да стартирате SpFermaO.EXE  през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.
 

Вземете от тук SpFermaO.EXE