За да инсталирате програма Ferma3 през Windows, трябва:

1.  Да вземете файл SpFerma3.EXE от тази страница и да стартирате SpFerma3.EXE  през Windows.
     Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.
 

Вземете от тук SpFerma3.EXE