За да инсталирате програма FRZPK през Windows, трябва:

1. Да вземете файл SpFRZPK.EXE от тази страница и да го стартирате през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.

2. Този файл съдържа цялата необходима информация и с него може да се прави ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на програмата в съществуваща и/или празна
    директория.

 

Вземете от тук SpFRZPK.EXE

 


Номенклатурен файл на системата

             

Вземете от тук 10000.NOM